#


Novatec és una empresa amb l'objectiu clar d'aportar valor als equips i serveis que subministra als diferents clients i canals de venda als que atén.

El nostre caracter emprenedor i innovador, sobretot en l'aplicació de Noves Tecnologies ens fa marcar nous reptes per satisfer les necessitats de els nostres clients i col.laboradors.

La vocació de servei, tracte personalitzat, professional i la il.lusió pels projectes dels nostres clients són els motors de ens mouen.

Treballem amb els millors proveïdors i productes per oferir un servei de qualitat i un pressupost ajustat per a cada nou projecte.

La formació continuada dels nostres professionals i l'assistencia a les millors fires del sector, ens permeten seleccionar avui, els productes que donaran solucions als nostres clients demà.